HJST Hjælpestation.

HJST Hjælpestation.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

HJST Hjælpestation.

6 juli 1951.

klik på cirklen for E-bog.

26 juli 1951.

Lokalerne må være tørre; centralvarme kræves, såfremt kælder eller loftsrum agtes anvendt.

Særligt for så vidt angår kælderrum må iagttages,
at disse er tilstrækkeligt lyse og luftige, og i tilfælde,
hvor loftsrum ønskes taget i brug, må der drages omsorg
for passen de isolation af taget.

Adgangsforholdene må være gode, således at transporten af effekter kan foregå uhindret, og lokalerne må sikres,
således at uvedkommende ikke har adgang.
Gasmasker og gasdragter skal opbevares i rum, hvor
temperaturen i sommertiden ikke kommer over 150 c.
og om vinteren ikke un der 5° C.
Gasdragterne må ikke udsættes for sollys.

Da man går ud fra, at depoterne som hovedregel vil kunne
rummes i kommunernes egne lokaliteter, kan man regne med,
at det tillæg til de kommunale administrationsudgifter.