KC Aarhus

KC Aarhus.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

KC Aarhus.

Den 110 kvadratmeter store kommandocentral blev bygget under den kolde krig.

“Herfra skulle borgmesteren og byens andre topchefer styre byen,
hvis tredje verdenskrig brød ud.

‘Almindelige’ mennesker havde kun adgang, hvis de havde en konkret arbejds-funktion,”
Kommandocentralen blev udvidet i 1985, hvor den blev forstærket med ny panserdør,
indretning af køjerum og nye tekniske installationer

Kommandocentralen blev bygget om i 1985:
• Indretning af sluserum: Gitterlåge blev udskiftet med ny panserdør, panserdørsparti blev sat op ved eksisterende
• Tekniske installationer i sluse- og hvilerum: gulvafløb i sluserum, opstilling af gennemløbsvandvarmer, fremføring af
vandinstallationer fra maskinrum samt diverse elinstallationer.

klik på cirklen for E-bog.

Takker følgende, der alle har stillet materiale til rådighed eller på anden måde været Fortroligt.net behjælpelig.