Søværnet Operative Kommando Havreballe Skov Kold krig

Takker følgende, der alle har stillet materiale til rådighed eller på anden måde været Fortroligt.net behjælpelig.