URS udrykningsstation.

URS udrykningsstation.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

URS udrykningsstation.

CIVILFORSVARET FOR STORÅRHUS BRANDTJENESTEN. Århus, den 29. oktober 1951. Journal nr. 35-51. ESN/LH

klik på cirklen for E-bog.

Under henvisning til C.F.-kommissionens skrivelse af

 27. august 1951 vedrørende meldingstjeneste,
depoter m.m. har brandtjenesten ingen kommentarer til de
med skrivelsen fulgte “retningslinier for
meldingstjenesten” udover, at man har bemærket sig det på side 13-14 anførte om ud rykningsstationer.

Det i skrivelsen anførte om nødvendige udrykningsstationer og depoter giver anledning til følgende synspunkter fra
brand tjenesten,  således som kortfattet redegjort ved mødet den 1. september d.å. hos den taktiske chef.

Materiel:
Her er kun medtaget det C.F.-kommissionen
og Århus brand væsen.

Tilhørende materiel.
Slukningsenheder består af:
a) automobilsprøjte + 1 lastvogn med slanger m.m. eller
b) påhængssprøjte + 2 lastvogne med slanger m.m.
For tiden rådes over 4 stk. automobilsprøjter og 8 stk. påhængssprøjter, hvortil kræves 20 stk. udskrevne ca. 3 tons lastvogne, deraf de 8 stk. med prod skrog, hvilket ialt giver 12 stk. slukningsenheder.

Redningsstiger.
Der rådes over 4 stk. redningsstiger, hvoraf de 2 stk. er maskindrejestiger (fremføres ved egen hjælp),
 1 stk. mekanisk afprodsstige
(fremføres på en automobilsprøjte) samt 1 stk.
 mekanisk stige (hånd trukket).
Køretøjer i øvrigt.
Til transport af materiel, mandskab,
udrustning og lignende bør hver kredsstation udrustes med mindst l stk. ca. 2-3 tons lastvogn, ialt 5 stk.
lastvogne (se senere).

Endvidere rådes over 1 redskabsvogn med radio,
 1 personvogn og 1 motorcykel, der alle er båndlagt til forbindelses- og intern meldetjeneste.

Til brand tjenestens egen forbindelsestjeneste bør muligvis yder ligere rådes over 1 motorcykel eller personvogn på hver kredsstation, i alt 5 stk. personvogne (se senere).
Det for tiden eksisterende materiel og det absolut nødvendige
antal udskrevne lastvogne omfatter:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *