Fødekliniken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Offentligt beskyttelsesrum med plads til 300 personer.
OBS! Anlægget er jævnet med jorden.

Beskyttelsesrum og sikringsrum er en betegnelse, der dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb.
Rummene er konstrueret så robust, at de er egnede til beskyttelsesformål, men de er ikke klargjorte og kan derfor ikke umiddelbart tages i brug i tilfælde af uvarslede hændelser. De skal kunne klargøres, når forsvarsministeren i en konkret situation beslutter det. Klargøringen skal ske inden for den tidsfrist, som forsvarsministeren samtidig fastsætter.

I fredstid kan beskyttelsesrum benyttes til andre formål. Benyttelsen må dog ikke forringe rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum.

Takke følgende, der alle har stillet materiale til rådighed eller på anden måde været Fortroligt.net behjælpelig.