Aarhus Amtssygehus Nødhospital

Aarhus Amtssygehus Nødhospital i Aarhus Nødhospital Tage-Hansens Gade 2, 8000 Aarhus I mange danske sygehuse opført efter 2. Verdenskrig er underetagerne bombesikrede, så operationsstuer og andre vigtige funktioner hurtigt kan flyttes dertil og fortsat fungere, hvis en krigssituation opstår. Kilde: lex.dk Takker følgende, der alle har stillet materiale til rådighed eller på anden måde været …

Fortroligt.net