KC Elsted Skole

Elsted Skole Afsnitskommandocentrale Elsted Skolevej 6, 8520 Lystrup Som supplement til kommandocentralen oprettedes der en række afsnitskommandocentraler i forstærkede kældre Takker følgende, der alle har stillet materiale til rådighed eller på anden måde været Fortroligt.net behjælpelig. Thorbjørn Jørgensen Elsted Skole: skolesekretærer Elsted Skole: Pedellerne Elsted Skole: fysiklærer – som havde historie om da kommandorummet var …

Fortroligt.net