Afsnit KC Vest Frydenlundskole

Frydenlundskole Afsnitskommandocentrale Høgevej 25b, 8210 Aarhus Som supplement til kommandocentralen oprettedes der en række afsnitskommandocentraler i forstærkede kældre Takker følgende, der alle har stillet materiale til rådighed eller på anden måde været Fortroligt.net behjælpelig. Thorbjørn Jørgensen Østjyllands Brandvæsen Folkesundhed Aarhus De3 pedeller fra Aarhus Teknik og Miljø